Jaarverslag en jaarrekening 2023

Baten Gerealiseerd

€ -423.559.767

Een afwijking van € 10.916.460 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 416.474.222

Een afwijking van € -18.002.007 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2024 15:54:37 met de export van 06/03/2024 15:47:28