Bijlagen

Bijlage WNT

Bijlage WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.

De WNT is van toepassing op de gemeente Oss. Het voor Gemeente Oss toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 van het algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel: Topfunctionarissen

Gegevens 2023

H. Mensink

P.H.A. van den Akker

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2023

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 144.232

€ 119.384

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.531

€ 19.539

Subtotaal

€ 166.763

€ 138.923

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 223.000

€ 223.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

Totaal bezoldiging 2023

€ 166.763

€ 138.923

Reden waarom de overschrijving al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2022

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2022 in fte

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 141.463

€ 112.900

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.565

€ 20.258

Subtotaal

€ 164.028

€ 133.158

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

€ 216.000

Totaal bezoldiging 2022

€ 164.028

€ 133.158

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2024 15:54:37 met de export van 06/03/2024 15:47:28