Algemeen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de jaarrekening over 2023. Deze jaarrekening bestaat uit de inhoudelijke programma evaluatie en een groot aantal financiële paragrafen. De programma evaluatie heeft u in april reeds besproken tijdens de raadsvergadering van de algemenere beschouwingen en omgevingsanalyse. In dit voorwoord gaan we nader in op de financiën.

Ons financieel fundament is solide. We zijn een gezonde gemeente, die dankzij jarenlang zorgvuldig financieel beleid er uitstekend voor staat. De koers - niet vrijgevig worden bij overschotten, niet panikeren bij tekorten en geld uitgeven waar het hoogste maatschappelijk rendement wordt behaald – wordt breed in onze gemeente gedragen. Onze ratio’s – denk aan netto schuldquote, solvabiliteit of belastingcapaciteit – zijn op alle punten beter dan het landelijke en Brabantse gemiddelde. De jaarlijkse gesprekken met de accountant zijn bepaald geen straf.

We constateren echter ook dat deze jaarrekening iets van een keerpunt heeft. Hielden wij de vorige jaren telkens ruim 20 miljoen over, nu is het circa 7 miljoen. We zien voor het eerst tekorten in de jeugdzorg, oplopend vanaf de tweede helft van vorig jaar. We hebben over 2023 een eenmalige bate gehaald bij schatkist bankieren, maar we belanden nu in de tijd dat wij geld moeten lenen. Waren de afgelopen jaren mensen en middelen schaars, maar het geld goedkoop voorhanden, nu wordt ook dat laatste schaarser en duurder.  

Wij schrijven dit tegen de achtergrond van de gesprekken van gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) met het Rijk over de gemeente financiën. Ook daar zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. Er ligt een bod van het Rijk, dat op 24 mei wordt besproken tijdens een ingelaste Algemene Leden Vergadering van de VNG. Dat bod heft het ravijnjaar niet op, maar verzacht het wel een beetje

Op 2023 kijken we met een goed gevoel terug. We hebben veel gerealiseerd op tal van terreinen. We zijn uitstekend onderweg met de uitvoering van ons Coalitie Akkoord Samen duurzaam vooruit. De verstedelijking, de klimaatopgave, in het sociaal domein, de voorzieningen in de kernen, de grote projecten, we hebben het een flinke stap verder kunnen brengen. Daarnaast zijn we er beter in geslaagd om de middelen daadwerkelijk uit te geven, in vergelijking met de vorige jaren. We sluiten met deze jaarrekening een goed jaar af.

Tegelijkertijd zien we aan de nabije horizon een verandering inzetten, waarop wij moeten anticiperen. Het zal van ons scherpere keuzes vragen en dat is niet altijd makkelijk. Maar de stevige financiële positie en de sinds jaar en dag toegepaste financiële koers gaan ons daar flink bij helpen.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,            De burgemeester,
Mevr. H. Reints            drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2024 15:54:37 met de export van 06/03/2024 15:47:28